Tag: นวัตกรรม

เกาหลีใต้ ประเทศแห่งนวัตกรรม

เกาหลีใต้ ประเทศแห่งนวัตกรรม

จากสถิติของ UNESCO..
การวิจัยและพัฒนาของประเทศทั่วโลกมีมูลค่ารวมกันประมาณ 55 ล้านล้านบาท

นำโดย
ประเทศสหรัฐอเมริกา 15.6 ล้านล้านบาท
ประเทศจีน 12.2 ล้านล้านบาท
ประเทศญี่ปุ่น 5.6 ล้านล้านบาท

อย่างไรก็ตาม หากเรานำการลงทุนในงานวิจัยมาเทียบกับ GDP ของประเทศ
อันดับ 1 จะไม่ใช่ทั้งสหรัฐอเมริกา, จีน และญี่ปุ่น แต่กลับเป็น ประเทศเกาหลีใต้..

เรื่องนี้น่าสนใจอย่างไร
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง