Tag: บ้านปูฯ

ผู้สนับสนุน.. การเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านปูฯ

ผู้สนับสนุน.. การเปลี่ยนครั้งสำคัญของบ้านปูฯ

บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทพลังงานที่ดำเนินธุรกิจทั้งในระดับประเทศ และนานาชาติมากว่า 35 ปี

มาวันนี้ บ้านปูฯ กำลังก้าวไปอีกขั้น สู่การเป็นผู้นำธุรกิจพลังงานแบบครบวงจรแห่งเอเชีย-แปซิฟิก ภายใต้พันธสัญญาใหม่ “Our Way in Energy: พลังบ้านปูฯ สู่พลังงานที่ยั่งยืน” ที่มุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยี และความยั่งยืน