SPONSORED

กรณีศึกษา ทำไม กฟผ. ถึงจริงจังกับธุรกิจ ชาร์จพลังงานรถไฟฟ้า

หากพูดถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เราก็จะนึกถึง รัฐวิสาหกิจ ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน จากนั้นก็จะส่งพลังงานไฟฟ้าไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจหลักที่ กฟผ. ทำมานานถึง 52 ปี แล้วใครจะคิดว่าเวลานี้ กฟผ. กำลังจะมีธุรกิจใหม่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน นั่นคือ ธุรกิจบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่แท่นชาร์จ และตู้อัดประจุไฟฟ้า จนถึงการวางระบบบริหารสถานีชาร์จต่าง ๆ โดยธุรกิจนี้มีชื่อว่า EGAT EV Business Solutions
2 พ.ย. 2021
SPONSORED

รถยนต์ไฟฟ้า กระทบอุตสาหกรรมรถยนต์ไทย อย่างไรบ้าง

หลังจากประเทศไทยเกิดวิกฤตค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน หลายฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้มีการเสนอนโยบายเพื่อแก้ปัญหานี้ และหนึ่งในนโยบายที่ถูกพูดถึงมากสุดก็คือ การเปลี่ยนมาใช้ “รถยนต์ไฟฟ้า” เพราะรถยนต์ชนิดนี้ไม่ได้เผาไหม้เชื้อเพลิงทำให้ไม่เกิดฝุ่นละออง และถ้าเราส่งเสริมให้ใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า ก็น่าจะถือว่าเป็นการแก้ปัญหานี้ได้ในระยะยาว แต่ในมุมของธุรกิจ การเข้ามาของรถยนต์ไฟฟ้า จะทำให้อุตสาหกรรมรถยนต์ไทยต้องมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เรื่องนี้เป็นอย่างไร ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
22 มี.ค. 2019
© 2022 Longtunman. All rights reserved.