Tag: แชร์ลูกโซ่

ชาร์ลส์ พอนซี ต้นกำเนิดของแชร์ลูกโซ่

ชาร์ลส์ พอนซี ต้นกำเนิดของแชร์ลูกโซ่

ทุกคน คงเคยได้ยินคำว่า แชร์ลูกโซ่
นี่คือการฉ้อโกง โดยหลอกให้คนมาลงทุน และบอกว่าจะได้ผลตอบแทนสูง
แต่ความจริงแล้ว มันคือการเอาเงินจากนักลงทุนรายใหม่
มาจ่ายให้นักลงทุนรายเก่า เป็นทอดๆ แบบลูกโซ่
ซึ่งการฉ้อโกงนี้ในช่วงแรกสามารถหมุนเงินไปได้เรื่อยๆ
จนกว่า..
จะได้เงินจากคนใหม่ น้อยกว่าเงินที่ต้องจ่ายให้คนเก่า
เมื่อนั้นก็จะถึงจุดจบ..

ดอกเบี้ย 78% ต่อปี

ดอกเบี้ย 78% ต่อปี

วันนี้ผมมีการลงทุนรูปแบบใหม่มานำเสนอ ที่ให้ผลตอบแทนมากถึง 78% ต่อปี

ธุรกิจนี้เป็นธุรกิจเกี่ยวกับพลังงาน ลงทุนขั้นต่ำ 160,500 บาท และจะจ่ายดอกเบี้ยทุกเดือน เดือนละ 6.5% ถ้าคิดเป็นต่อปีแล้วจะผลตอบแทนจะมากถึง 78%