Tag: ไทย

ประเทศไหน ผลิตและส่งออกข้าวมากสุดในโลก ปี 2018

ประเทศไหน ผลิตและส่งออกข้าวมากสุดในโลก ปี 2018

ประเทศไหน ผลิตและส่งออกข้าวมากสุดในโลก ปี 2018

มาดู สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ต้นปี 2562

มาดู สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ต้นปี 2562

สถานการณ์ท่องเที่ยวไทย ต้นปี 2562

ประชากรไทยในอนาคตกำลังลดลง

ประชากรไทยในอนาคตกำลังลดลง

ประชากรไทยในอนาคตกำลังลดลง

มาดู เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม

มาดู เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม

เปรียบเทียบส่งออก ไทย VS เวียดนาม

ประเทศไทย ในยุคเงินเฟ้อต่ำ

ประเทศไทย ในยุคเงินเฟ้อต่ำ

เราคงเคยได้ยิน ประเทศเวเนซุเอลา
มีเงินเฟ้อเพิ่มสูงกว่า 1,000,000% ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
จนเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่
แต่เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นตรงข้ามกับประเทศไทย
ที่มีเงินเฟ้อถือว่าต่ำมาเป็นเวลาหลายปี
ทำไมจึงเป็นแบบนั้น ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

4 ประเทศสุดท้าย ที่มีเครื่องแบบนักศึกษา

4 ประเทศสุดท้าย ที่มีเครื่องแบบนักศึกษา

4 ประเทศสุดท้าย ที่มีเครื่องแบบนักศึกษา

สรุป เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีแรก

สรุป เศรษฐกิจไทย ครึ่งปีแรก

มีคนถามว่า “ค่าเงินบาท” ตอนนี้แข็งสุดในรอบหลายปี จะกระทบการส่งออกมั้ย ตอบได้เลยว่ากระทบแน่ แต่นอกจากเรื่องค่าเงินแล้ว ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าห่วง
นั่นก็คือ สงครามการค้า สหรัฐ-จีน หลายคนคิดว่าไม่เกี่ยว แต่ข้อมูลออกมา ไทยสูญเสียการส่งออกไปจีนเป็นจำนวนมาก จากเดิมเราคิดว่าการส่งออกจะโต ตอนนี้กลายเป็นขอให้เท่าเดิมก็พอแล้ว

เงินเดือนเริ่มต้น ครูประถมในประเทศต่าง ๆ เป็นเท่าไร

เงินเดือนเริ่มต้น ครูประถมในประเทศต่าง ๆ เป็นเท่าไร

เงินเดือนเริ่มต้น ครูประถมในแต่ละประเทศ เป็นเท่าไร