Tag: Epson

สรุป แบรนด์ญี่ปุ่น ในทุกอุตสาหกรรม

สรุป แบรนด์ญี่ปุ่น ในทุกอุตสาหกรรม

สรุป แบรนด์ญี่ปุ่น ในทุกอุตสาหกรรม

ผู้สนับสนุน.. Epson ตอบโจทย์งานพิมพ์ขาวดำ ทั้งประสิทธิภาพ และ ความประหยัด

ผู้สนับสนุน.. Epson ตอบโจทย์งานพิมพ์ขาวดำ ทั้งประสิทธิภาพ และ ความประหยัด

หนึ่งในอุปกรณ์ที่แทบทุกออฟฟิศจะต้องมีก็คือ.. พรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์

แต่ถ้าถามว่างานพิมพ์อะไรที่เราใช้บ่อยสุด ก็คงจะเป็นงานพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ซึ่งส่วนมากทุกออฟฟิศจะรณรงค์ให้เน้นการพิมพ์งานเป็นแบบขาวดำ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อหมึกพิมพ์

ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ออฟฟิศต่างๆ จะเลือกใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการพิมพ์ในออฟฟิศ แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วยังมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับงานพิมพ์ขาวดำแต่ประหยัดมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ผู้สนับสนุน.. ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเครื่องพิมพ์ EcoTank จาก Epson

ผู้สนับสนุน.. ตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเครื่องพิมพ์ EcoTank จาก Epson

เป้าหมายของการดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่ก็คือ “การสร้างกำไรสูงสุด”
กำไรของธุรกิจเกิดจากรายได้ ลบด้วยค่าใช้จ่าย
ดังนั้นการจะทำให้กำไรเพิ่มขึ้นจึงมาจากสองปัจจัยหลักๆ
นั่นก็คือ การเพิ่มรายได้และการลดค่าใช้จ่าย

หนึ่งในค่าใช้จ่ายที่มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำสำหรับการประกอบธุรกิจก็คือ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน
ดังนั้นการเลือกใช้อุปกรณ์สำนักงานที่มีประสิทธิภาพ ก็จะมีส่วนช่วยในการลดค่าใช้จ่ายของธุรกิจได้