SPONSORED

ผู้สนับสนุน.. Epson ตอบโจทย์งานพิมพ์ขาวดำ ทั้งประสิทธิภาพ และ ความประหยัด

หนึ่งในอุปกรณ์ที่แทบทุกออฟฟิศจะต้องมีก็คือ.. พรินเตอร์หรือเครื่องพิมพ์ แต่ถ้าถามว่างานพิมพ์อะไรที่เราใช้บ่อยสุด ก็คงจะเป็นงานพิมพ์ลงบนกระดาษ A4 ซึ่งส่วนมากทุกออฟฟิศจะรณรงค์ให้เน้นการพิมพ์งานเป็นแบบขาวดำ เพื่อประหยัดงบประมาณในการซื้อหมึกพิมพ์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ออฟฟิศต่างๆ จะเลือกใช้เครื่องพิมพ์เลเซอร์ขาวดำ เพื่อเป็นการลดต้นทุนการพิมพ์ในออฟฟิศ แต่รู้หรือไม่ว่า จริงๆ แล้วยังมีเครื่องพิมพ์ที่รองรับงานพิมพ์ขาวดำแต่ประหยัดมากกว่าเครื่องพิมพ์เลเซอร์
29 พ.ย. 2018
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.