สรุป การรุกเข้าสู่ธุรกิจ EV ของ ปตท. ในปีนี้ และอนาคต

ปัจจุบัน พฤติกรรมการใช้พลังงานของเรา กำลังหันเข้าหาพลังงานสะอาด ส่งผลให้บริษัทในอุตสาหกรรมพลังงานดั้งเดิม ต้องเตรียมความพร้อมสำหรับยุคการเปลี่ยนผ่าน และพลังงานทางเลือกใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็ว ๆ นี้ หากพูดถึงในประเทศไทย คงหนีไม่พ้น บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท. บริษัทพลังงานแห่งชาติ ที่กำลังวางกลยุทธ์การเติบโตระยะยาว ไปกับกลุ่มธุรกิจพลังงานแห่งอนาคต หนึ่งในนั้น ก็คือ กลุ่มธุรกิจ “EV Value Chain” หรือธุรกิจพลังงานไฟฟ้าครบวงจร แล้ว ปตท. จะรุกเข้าสู่ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า อย่างไร ?
5 พ.ค. 2022
SPONSORED

กรณีศึกษา ทำไม กฟผ. ถึงจริงจังกับธุรกิจ ชาร์จพลังงานรถไฟฟ้า

หากพูดถึง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือ กฟผ. เราก็จะนึกถึง รัฐวิสาหกิจ ที่ทำหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและรับซื้อไฟฟ้าจากเอกชน จากนั้นก็จะส่งพลังงานไฟฟ้าไปยัง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และการไฟฟ้านครหลวง เพื่อจำหน่ายไฟฟ้าไปยังบ้านเรือน และบริษัทต่าง ๆ ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจหลักที่ กฟผ. ทำมานานถึง 52 ปี แล้วใครจะคิดว่าเวลานี้ กฟผ. กำลังจะมีธุรกิจใหม่อย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน นั่นคือ ธุรกิจบริการชาร์จพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่แท่นชาร์จ และตู้อัดประจุไฟฟ้า จนถึงการวางระบบบริหารสถานีชาร์จต่าง ๆ โดยธุรกิจนี้มีชื่อว่า EGAT EV Business Solutions
2 พ.ย. 2021
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.