SPONSORED

เมื่อสาหร่าย ไม่กรอบอีกต่อไป

“เถ้าแก่น้อย ยังขายดีอยู่หรือไม่” คงไม่มีใคร ไม่รู้จักขนมสาหร่ายทอดกรอบที่มี่ชื่อว่า “เถ้าแก่น้อย” เถ้าแก่น้อยสามารถก้าวขึ้นมาเป็นบริษัทมูลค่าหมื่นล้านบาทในตลาดหลักทรัพย์ ภายในเวลาเพียงแค่ 13 ปี เมื่อปี 2016 หุ้นของบริษัทเถ้าแก่น้อยเคยทำจุดสูงสุดที่ราคา 29.50 บาท แล้วค่อยๆ ปรับตัวลดลงตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาจนเหลือเพียงแค่ 9.95 บาทในวันนี้ คิดเป็นการตกลงมากถึง 66% และล่าสุดบริษัทได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 4 ปี 2561 ออกมา ด้วยตัวเลขที่ดูแย่กว่าที่นักลงทุนคาด ทำให้หุ้นของบริษัทเถ้าแก่น้อย (TKN) ได้ปรับตัวลดลงอีกกว่า 10% ภายในวันเดียว เกิดอะไรขึ้นกับธุรกิจสาหร่ายเถ้าแก่น้อย? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
21 ก.พ. 2019
© 2023 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.