SPONSORED

ยกระดับการลงทุน ด้วยเครื่องมือเทรดอัตโนมัติ Algorithmic Trading

หากพูดถึงเครื่องมือที่ช่วยให้การลงทุนเป็นเรื่องที่ง่าย คนส่วนใหญ่จะนึกถึงระบบการออมเงินอัตโนมัติอย่าง DCA ด้วยฟังก์ชันที่สร้างความสะดวกสบาย สร้างวินัยในการลงทุน รวมถึงลดความผันผวน จึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจ ที่นักลงทุนบางส่วนให้ความนิยมกัน รู้หรือไม่ว่า จริง ๆ แล้ว Streaming ไม่ได้มีเพียงการ DCA เท่านั้น แต่ยังมีคำสั่งรูปแบบอื่นที่จะช่วยให้ผู้ลงทุนซื้อขายได้ตามแผนที่วางไว้ เช่น Stop Order, Trailing Stop หรือ Bracket Order สำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการส่งคำสั่งแบบที่ซับซ้อน และมีความรวดเร็วในการส่งคำสั่งซื้อขายในรูปแบบอัตโนมัติ หรือต้องการสร้างกลยุทธ์การลงทุนตามสไตล์ของตนเอง ว่าแต่จะมีเครื่องมือใดที่เหมาะสมกับการลงทุนของเราบ้างนั้น ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง
2 มิ.ย. 2022
SPONSORED
© 2024 Longtunman. All rights reserved. Privacy Policy.