Tag: ธนาคารกรุงไทย

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มาดู มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

มูลค่าตลาด เทียบกับ มูลค่าตามบัญชี ของสถาบันการเงินไทย

ธนาคารออมสิน กำไรมากกว่า ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารออมสิน กำไรมากกว่า ธนาคารกรุงไทย

ถ้าถามว่าธนาคารไหนในประเทศไทยที่มีอายุมากกว่า 100 ปีบ้าง
หนึ่งในนั้นคือ ธนาคารออมสิน
แล้วธนาคารออมสินตอนนี้ใหญ่แค่ไหน
ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง