Tag: เงินเฟ้อ

ประเทศไทย ในยุคเงินเฟ้อต่ำ

ประเทศไทย ในยุคเงินเฟ้อต่ำ

เราคงเคยได้ยิน ประเทศเวเนซุเอลา
มีเงินเฟ้อเพิ่มสูงกว่า 1,000,000% ทำให้ราคาสินค้าเพิ่มขึ้น
จนเศรษฐกิจของประเทศย่ำแย่
แต่เรื่องนี้กำลังเกิดขึ้นตรงข้ามกับประเทศไทย
ที่มีเงินเฟ้อถือว่าต่ำมาเป็นเวลาหลายปี
ทำไมจึงเป็นแบบนั้น ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง

สรุปเรื่องเงินเฟ้อ แบบเข้าใจง่ายๆ

สรุปเรื่องเงินเฟ้อ แบบเข้าใจง่ายๆ

หลายคนน่าจะเคยได้ยินคำว่า “เงินเฟ้อ”
บางคนอาจจะเข้าใจความหมาย
แต่ก็มีบางคนที่ยังไม่เข้าใจว่า แท้จริงแล้วเงินเฟ้อนั้นคืออะไร
และที่สำคัญกระทบกับชีวิตเรายังไง
วันนี้ลงทุนแมนจะมาเล่าให้ฟัง