SPONSORED

British East India บริษัทที่เติบโต และล่มสลาย ใน 274 ปี

ระบบทุนนิยม เป็นระบบเศรษฐกิจระดับประเทศ ว่าด้วยการที่บริษัทเอกชน มีเสรีภาพที่จะเป็นเจ้าของปัจจัยการผลิตทั้งสินค้าและบริการ และแน่นอนว่าบริษัทเหล่านี้ มีเป้าหมายตรงกันคือ “การแสวงหาผลกำไร” หนึ่งในวิธีการทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบทุนนิยมคงไม่พ้นการศึกษาประวัติศาสตร์ วันนี้เรามารู้จักกับบริษัทที่เคยดำเนินกิจการมายาวนานกว่า 274 ปี และมีการพึ่งพาระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม จนสามารถเติบโต กลายเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปในช่วงเวลาหนึ่ง บริษัทนี้ มีชื่อว่า “British East India Company” แล้วบริษัทแห่งนี้ ทำธุรกิจอะไร ? ลงทุนแมนจะเล่าให้ฟัง..
14 เม.ย. 2021
SPONSORED
© 2021 Longtunman. All rights reserved.